University Rankholders

Rank Holders
BHARATHI C
821216403003
ME
2018
Rank Holders
MEKALARANI S
821215621315
MCA
2018
Rank Holders
KISHORE KUMAR R
821215621312
MCA
2018
Rank Holders
JAYABARATHI C
821215621311
MCA
2018
Rank Holders
MAHALAKSHMI S
821215621313
MCA
2018
Rank Holders
JOSEPHINE MEENA X
821215403002
ME
2017
Rank Holders
BRINDHA C
821214621301
MCA
2017
Rank Holders
JERLIN KAVIYA J
821214621307
MCA
2017
Rank Holders
NANDHINI K
821214621316
MCA
2017
Rank Holders
PRAVEENA G
821214621318
MCA
2017
Rank Holders
P.KANMANY
81410121018
EEE
2010 - 2014
Rank Holders
R. SIVA RANJINI
81409121035
EEE
2009 - 2013
Rank Holders
A.ASIMINA
81410132007
CSE
2010 - 2014
Rank Holders
G.INDHU PRIYA
81410111011
CIVIL
2010 - 2014
Rank Holders
M.FATHIMA FARHANA
81410111044
CIVIL
2010 - 2014
Rank Holders
T.C YAZHINI
81410111601
CIVIL
2010 - 2014
Rank Holders
S.HARIHARAN
81410121018
CIVIL
2009 - 2013
Rank Holders
SYED ABUDHAGIR
E040127
ECE
2000 - 2004
Rank Holders
P. MARIYAPPAN
81402106029
ECE
2002 - 2006
Rank Holders
S. SARASWATHI
81402106047
ECE
2002 - 2006
Rank Holders
S. HEMALATHA
81402106015
ECE
2002 - 2006
Rank Holders
M. SHABANA YASMEEN
81407133071
ECE
2007 - 2011
Rank Holders
M. ASHANASREEN
81407133013
ECE
2007 - 2011
Rank Holders
AC.JAYASUDHA
81408133025
ECE
2008 - 2012
Rank Holders
SHIYAMALA DEVI
81410133067
ECE
2010 - 2014
Rank Holders
DIVYA
82121443005
M.E-COM.SYS
2014 - 2016
Rank Holders
ADLINA.J
82121443002
M.E-COM.SYS
2014 - 2016
Rank Holders
ATHIRAI
82121443001
M.E-COM.SYS
2014 - 2016
Rank Holders
SUGANYA
82121343020
M.E-COM.SYS
2013 - 2015
Rank Holders
VIGNESHWARI
81410121018
M.E-COM.SYS
2013 - 2015
Rank Holders
GANA SOUNDARI
82121343003
M.E-COM.SYS
2013 - 2015
Rank Holders
PADMASHRI
82121343009
M.E-COM.SYS
2013 - 2015
Rank Holders
RAMYA
82121343014
M.E-COM.SYS
2013 - 2015
Rank Holders
NANDHINI
821213403007
M.E-COM.SYS
2013 - 2015
Rank Holders
SURYA
821213403021
M.E-COM.SYS
2013 - 2015
Rank Holders
BAHANYA.B
81409535006
MCA
2009-2012
Rank Holders
SARANYA C
81409535030
MCA
2009-2012
Rank Holders
AISHWARYA NACHIAR.B
81409535002
MCA
2009-2012
Rank Holders
KRISHNAPRIYA B
81409535018
MCA
2009-2012
Rank Holders
SUBA S B
81409535034
MCA
2009-2012
Rank Holders
VAISHNAVI.C
81409535041
MCA
2009-2012
Rank Holders
VIDYA. S
81410535052
MCA
2010-2013
Rank Holders
VIDHYABHARATHI.V
81410535051
MCA
2010-2013
Rank Holders
NIVETHIDHA.P
81410535023
MCA
2010-2013
Rank Holders
RAJAVEL.N
81410535030
MCA
2010-2013
Rank Holders
SINDHU REKA.K
81410535041
MCA
2010-2013
Rank Holders
DEVIGA.K
81410535005
MCA
2010-2013
Rank Holders
PRATHEEBA.R
81410535026
MCA
2010-2013
Rank Holders
BHUVANESWARI.G
821211621005
MCA
2011-2014
Rank Holders
MARIYAM SITHIKA . K
821211621019
MCA
2011-2014
Rank Holders
GETSIE. M
821211621011
MCA
2011-2014
Rank Holders
SIYAMALADEVI.P
821211621049
MCA
2011-2014
Rank Holders
INDIRA PRIYADARSHANI.S
821211621014
MCA
2011-2014
Rank Holders
VINOTH.P
821211621058
MCA
2011-2014
Rank Holders
GURUKESAVAN.S
821211621012
MCA
2011-2014
Rank Holders
SHRUTHI.RY
821212621015
MCA
2012-2015
Rank Holders
ELAKKIYA.D
821212621005
MCA
2012-2015
Rank Holders
JANANI.G
821212621307
MCA
2012-2015
Rank Holders
ARUN.N
821212621301
MCA
2012-2015
Rank Holders
MONICA SRUTHI.P
821212621313
MCA
2012-2015
Rank Holders
NIVETHA.P
821212621013
MCA
2012-2015